MÜSİAD’DAN YENİ VERGİ REFORMU AÇIKLAMASI

Dün, Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek ve heyeti ile gerçekleştirilen görüşmede, yeni vergi reformu masaya yatırıldı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) başta olmak üzere ülkemizde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları başkanları ve temsilcileri bu önemli toplantıda yer aldı. MÜSİAD olarak, ilgili toplantıya katılım sağlayarak görüşlerimizi aktarma imkânı bulduk.

Genel Başkanımız Sayın Mahmut Asmalı da toplantıda,kendilerine ulaşan herhangi bir taslak metin olmamasına rağmen, çeşitli sosyal medya platformlarında dolaşıma girentaslak metin üzerinden MÜSİAD’ın bir hazırlık yaptığınıancak bugün tek tek değişecek olan kanunları konuşmak yerine köklü bir vergi reformunu gündeme getirip konuşmanın daha doğru olacağını ifade etti.

Genel Başkanımız konuşmasının devamında; “Böyle kısabir sürede yapılacak değişiklikler neticesinde alınacak kararlar toplumsal tepki çekebilir. Çünkü vergi, sadece ekonomik bir zorunluluk değil, aynı zamanda toplumsal bir sözleşmedir. Bu sözleşmenin doğru anlaşılması ve uygulanması, toplumun bütün kesimlerini etkileyen hayati bir unsurdur.

Vergi sistemi, toplumun ekonomik ve sosyal yapısının bir yansımasıdır. Toplumlarda vergi ödeme eğilimleri, sadece ekonomik güce değil, aynı zamanda kültürel değerlere de dayanır. Birçok insan için vergi, devletle olan ilişkinin en somut göstergesidir. Bu ilişkinin sağlam temellere dayanması için adalet ve güvenin tesis edilmesi şarttır.

Vergi yasalarının sürekli olarak değiştirilmesi, toplumsal güveni zedeler. Vergi sisteminde yapılan sürekli değişiklikler, mükelleflerin devletle olan ilişkilerinde belirsizlik ve güvensizlik yaratır. Mükelleflerin sürekli değişen vergi politikaları yüzünden geleceğini planlayamaması, ekonomik belirsizlik yaratır. Vergi yasalarının sık sık değiştirilmesi yerine, toplumsal uzlaşmayla belirlenen, uzun vadeli ve sürdürülebilir politikalar oluşturulmalıdır. Bu hem vergi uyumunu artıracak hem de toplumsal güveni pekiştirecektir.” diye konuştu.

Köklü ve sürdürülebilir bir vergi reformunun gerekliliği konusuna da değinen Genel Başkanımız, MÜSİAD’ın bu amaca yönelik olarak Aralık 2023 tarihinde İstanbul’da kamu ve özel sektör temsilcilerinin yoğun katılımı ile gerçekleştirdiği "Türkiye’de Vergi Reformu İhtiyacı ve Vergide Sadelik Paneli" ve Mayıs 2024 tarihinde Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ve Pamukkale Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen "Vergi Yargısındaki Güncel Gelişmeler Sempozyumu" hakkında bilgiler verdi. Bu etkinliklerin, vergi bilincini artırma ve vergiye olan güveni pekiştirme amacıyla düzenlendiğini ifade etti.

MÜSİAD olarak, vergi sisteminin sadeleştirilmesi, vergi türlerinin azaltılması, vergi tabanının genişletilmesi ve vergi oranlarının düşürülmesi gibi önemli değişiklikler içeren bir reform yapılması gerektiğini öneriyoruz. Vergi istisna, indirim ve muafiyetlerinin sınırlandırılması, vergi yasalarının basitleştirilmesi ve vergi idaresinin dijitalleştirilmesi gibi adımların hızla atılması gerektiğini ifade ediyoruz.

Vergi sisteminin sadeleştirilmesi sayesinde ekonomik ve sosyal kalkınmanın desteklenebileceği, vergi mükelleflerinin yükünün azaltılacağı ve vergi gelirlerinin artırılacağı kanaatindeyiz.

MÜSİAD olarak, vergi sistemimizin daha adil ve etkin hâle getirilmesi için toplumsal ve kültürel yapıyı göz önünde bulunduran reformlara ihtiyacımızın olduğunu,hükûmetimizin, vergi politikalarını belirlerken sadece ekonomik verileri değil, aynı zamanda toplumsal dinamikleri de dikkate alması gerektiğine, kayıt dışı ile mücadelenin ancak bu şekilde başarıya ulaşacağına inanıyoruz.

Acele şekilde alınmış kararlarla değil toplumsal uzlaşmayla yapılacak olan reformlar ülkemizi adil, şeffaf ve katılımcı bir vergi sistemine sahip kılacaktır. Bu durum da ekonomik istikrarı sağlayacak ve toplumsal huzurumuzu pekiştirecektir.


Kamuoyuna saygıyla duyurulur.