MÜSİAD TAZELENME SÜRECİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI GENEL MERKEZDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

"MÜSİAD Tazelenme Süreci Bilgilendirme Toplantısı", Genel Başkanımız Abdurrahman Kaan'ın başkanlığında Genel Merkezimizde gerçekleştirildi

"MÜSİAD Tazelenme Süreci Bilgilendirme Toplantısı", Genel Başkanımız Abdurrahman Kaan'ın başkanlığında Genel Merkezimizde gerçekleştirildi. Geniş katılımın sağlandığı toplantıda üyelerimizle "tazelenme süreci"ne ilişkin detaylar paylaşıldı.

Konuşmasında, tazelenme sürecinin temel değerlere ve kuruluş amaçlarına sadık kalarak başlatıldığını hatırlatan Genel Başkan Kaan, MÜSİAD'ın her koşulda milletinin ve devletinin hizmetinde olacağını vurguladı.

Tüm dünyada özellikle son yıllarda etkisi artan bir şekilde hızlı bir dönüşüm gerçekleştiğini kaydeden Kaan, Türkiye’nin de 24 Haziran Seçimleri ile yönetim sistemini değiştirerek dönüşüme ayak uydurduğunu kaydetti.

Sistemin işleyişini kolaylaştırmak ve hızlandırmak adına kendi kurumsal ve yapısal dönüşümlerimizi başlattıklarını ifade eden Kaan şöyle konuştu:

Amacımız Güçlü Türkiye Yoluna Devam Etmek

 “Her fırsatta ifade ettiğim gibi MÜSİAD, güçlü Türkiye yolunda, yerel ve global ölçekteki saha yaygınlığı, sektörel yetkinliği, üye sayısı ve profil zenginliği, geniş nüfuz alanı ile, her zaman, her koşulda milletinin ve devletinin hizmetinde olacaktır.

İşte kendi bünyemizde gerçekleştirdiğimiz değişimi, bu sorumlulukla ve 29 yıldır sıkı sıkıya bağlı olduğumuz temel değerlerimiz ve kuruluş amaçlarımıza sadık kalarak başlattık. MÜSİAD olarak, aslında uzun bir yolculuğu ifade eden bu tazelenme sürecini, kendi yönetim ve uygulama paradigmalarımızı değiştirmek olarak özetleyebilirim.

Bu değişim, MÜSİAD’ın etki ve güç alanını, memleketimizin ve devletimizin menfaatleri adına, çok daha etkin ve verimli hale getirmek, etkili bir yol arkadaşı olarak, Güçlü Türkiye yoluna devam etmek gibi temel bir amaca dayanıyor.

MÜSİAD olarak, ülkemizin kadim ticaret geleneğini ve değerlerini temel alarak büyüyen ve bünyesinde çok büyük potansiyel barındıran bir yapıyız. Biz bu potansiyeli en iyi şekilde ortaya koyarak, ülkemize yaptığımız katkıyı daha da artırmanın ve sürdürebilir kılmanın peşindeyiz.”

Toplantı, soru cevap bölümünün ardından aile fotoğrafı ile sona erdi.