ÜSKÜDAR BAĞLARBAŞI PERAKENDE PAZARLAMA MTAL

Bağlarbaşı Perakende Pazarlama Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin MÜSİAD’a devredilmesiyle birlikte MÜSİAD Perakende Sektör Kurulu, okulun müfredat sisteminin geleceğin şartlarına göre revize edilmesi için proje okul olmasına yönelik çalışmalara başladı. 

 

Bağlarbaşı Perakende Pazarlama Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin MÜSİAD’a devredilmesiyle birlikte MÜSİAD Perakende Sektör Kurulu, okulun müfredat sisteminin geleceğin şartlarına göre revize edilmesi için proje okul olmasına yönelik çalışmalara başladı. Ayrıca MÜSİAD, mesleki liselerle ilgili olan muhtelif konularda İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliklerine devam etmeyi ve mümkün olduğunca her hafta sektörün ileri gelenleriyle öğrencileri bir araya getiren toplantılar düzenlemeyi hedefliyor. Bunun yanı sıra MÜSİAD, kurum bünyesinde faaliyet gösteren diğer sektör kurullarının ve diğer sivil toplum kuruluşlarının da benzer okullar açılması için öncülük yapmayı misyon ediniyor.

Ayrıca MÜSİAD, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yanı sıra Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) ve Dayanıklı Tüketim ve Beyaz Eşya Perakendecileri Derneği (BEYPER) gibi sektörün önde gelen sivil toplum kuruluşları ile de çalışmalar yürütüyor. Bu sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ile zaman zaman bir araya gelinerek fikir alışverişinde de bulunuluyor.  Armine, Gencallar, Karaca Züccaciye gibi firmalar tarafından AVM konseptinde proje uygulama sınıfları hazırlanıyor.

Hedefler:

• MÜSİAD olarak Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu yüksek kaliteli eğitimde öncü olmak

• İş dünyası için gerekli olan ve aranan değerler yetiştirmek 

• Üniversiteye alternatif olabilecek kalitede eğitim vermek 

• Eğitim şartlarının daima muasır seviyede olmasını sağlamak 

• MÜSİAD’ın diğer sivil toplum kuruluşlarına ve çeşitli kurumlara örnek olmasını sağlamak, ilham vermek

Günümüzde gelişen teknoloji ile birlikte çeşitli mesleklerde de gelişmeler ve yenilikler meydana geliyor. Teknolojik gelişmelerle entegre eğitim sisteminin gerekliliğinin yanı sıra kaliteli iş gücüne duyulan ihtiyaçta da artış yaşanması, günümüzde mesleki ve teknik eğitimi zorunlu kıldı. İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü de bu konu ile ilgili bir proje hayata geçirdi.

Proje İstihdam Odaklı 

İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen “Tematik Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri” projesi çerçevesinde İstanbul Sanayi Odası, İstanbul Ticaret Odası ve Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği gibi çeşitli kurum ve kuruluşlarla görüşmeler gerçekleştirildi. Bu görüşmelerin akabinde tek alanda ihtisaslaşmış marka okullara ihtiyaç duyulduğu tespit edildi. Sektör temsilcileri ile yapılan görüşmelerin akabinde de projenin çerçevesi belirlendi ve tek bir sektöre yönelik tematik meslek lisesi açabilme imkânı doğdu. Türkiye genelinde bu şekilde eğitim verecek 7’si İstanbul’da bulunan 18 tematik lise açıldı.

Bu proje ile hem okulların bilgi ve teknolojiye ulaşması hem de sektör temsillerinin söz konusu liselerde deneyim paylaşımında bulunması sağlanıyor. Ayrıca sektörlerle yakın ilişki içerisinde bulunan bu liselerden mezun olan öğrencilere istihdam imkânı tanınıyor. İstihdam odaklı bir çalışma olan bu proje, sektörlerin insan kaynağı açısından altyapı oluşturmasına da zemin hazırlıyor. 

MÜSİAD, Perakende ve Pazarlama Bölümü öğrencilerine yönelik çalışmalarının yanı sıra İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Serkan Gür’ün, Okul Sanayi İş Birliği Modeli projesine de destek verdi. Sonrasında ise İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci’nin meslek liselerinin Türkiye’nin gelişimindeki önemini göz önünde bulundurarak Okul Sanayi İş Birliği Modeli’ni, Tematik Lise Projesi ile geliştirmesiyle MÜSİAD da bu çalışmada yer almaya karar verdi. Böylece MÜSİAD, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile bir protokol imzaladı. Bu protokolle de Bağlarbaşı Perakende Pazarlama Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, MÜSİAD’a devredildi.