GENEL BAŞKAN KAAN: SONUÇ ODAKLI EYLEM PLANLARI İLE YOL ALACAĞIZ

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, bugün düzenlenen Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu, (YOİKK) toplantısının ardından yazılı bir açıklama gerçekleştirdi.

Kaan açıklamasında şunları kaydetti:

Türkiye, son 17 yılda 217 milyar dolar dış yatırım çekmiş ve bu alanda dünya sıralamasında 61. sıradan, 43. sıraya yükselmiştir. Bu durum, yeni dönem için cesaret verici, olumlu bir veridir.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçişin ardından başlayan reform süreci, yatırım politikasının belirlenmesi adına önemlidir.

Toplantı, son derece verimli geçmiş ve sonuç odaklı çıktılar elde edilmiştir. Toplantıda, yatırımın yol haritasını belirlemek adına yeni planlar masaya yatırılmış ve çalışma grupları oluşturularak somut adımlarla ilerlenmesi kararlaştırılmıştır. Bu itibarla; taslak eylem planlarının çalışılmasına ve bir sonraki toplantının bir ay sonra yapılmasına karar verilmiştir. Bir aylık süre zarfında, YOİKK’e taraf tüm paydaşların birlikte hareket edeceği bir çalışma sistematiği benimsenmiştir. 11. Kalkınma Planı ekseninde ve plana etki edecek şekilde çalışılmasına karar verilmiş, özellikle yurt dışından gelecek yatırımları desteklemeye yönelik senkronize eylem planları mantığı olumlu bulunmuştur.

Çözüme yönelik doğru tanımlanmış ve sonuç odaklı bir sistem içinde çalışılmasının verimli olacağı değerlendirilmiştir. Türkiye’nin, yatırım çekme noktasında oldukça çetin bir rekabet ortamı içinde hareket edeceği gerçeği unutulmadan, hem teşvik sistemleri hem de proje bazlı çalışmaların göz önünde tutulması gerektiğinin altı çizilmiştir. Reform süreçlerinin oluşturduğu olumlu iklim ve 4,5 yıllık kesintisiz yönetim süreci, yatırım planlama adına oldukça cesaret verici ve ılımlı bir ortam sunmaktadır. Birer aylık toplantıların sonunda, kasım ayında nihayetlenecek olan yatırım planlama ve uygulama süreçlerinin önünü açacak düzenlemelerin de olması, ayrıca önemli bir gelişmedir.