MÜSİAD 2019 MART AYI SAMEKS VERİLERİ AÇIKLANDI

MÜSİAD Mart ayı SAMEKS verileri İstanbul'da açıklandı. Buna göre; 2019 yılı Mart ayında mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, bir önceki aya göre 2,8 puan artarak 48,0 değerine yükselmiştir. 

MÜSİAD Mart ayı SAMEKS verileri İstanbul'da açıklandı. Buna göre; 2019 yılı Mart ayında mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, bir önceki aya göre 2,8 puan artarak 48,0 değerine yükselmiştir. 

Endekste gözlenen bu artışta hizmet endeksinin önceki aya göre 3,3 puan artarak 48,7 puana yükselmesi etkili olurken, sanayi endeksi de 1,3 puan artarak 46,8 seviyesine yükselmiş ve bileşik endekste gözlenen toparlanmayı hızlandırmıştır. 

Girdi alımlarında gerçekleşen artışlar her iki sektördeki toparlanmada da belirleyici rol oynarken; böylece Bileşik Endekste geçtiğimiz ay başlayan artış Mart ayında da sürmüş, takvim etkisinden arındırılmış endeks değeri 7 ay sonra 50 referans değerinin üzerinde yer almıştır.    Endekste gözlenen belirgin toparlanmaya karşın, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış endeksin 50 referans değerinin altında yer alması, ekonomik aktivitedeki durgunluğun Mart ayında da sürdüğüne işaret etmektedir.

Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Sanayi Endeksi, 2019 yılı Mart ayında, bir önceki aya göre 1,3 puan artarak 46,8 seviyesine yükselmiştir.  Sanayi sektörüne ilişkin yeni siparişler, önceki aya göre 1,0 puan artış kaydetmiş ve 44,6 seviyesine yükselmiştir. Yeni siparişlerde gözlenen artışa paralel olarak girdi alımları 1,9 puan artış kaydederek 51,9 puana yükselirken, sanayi üretimi de önceki aya göre 1,3 puan artarak 44,3 seviyesinde gerçekleşmiştir. Girdi alımlarının 50 referans değerinin üzerindeki seyrini sürdürmesi, sektördeki ivmelenmenin önümüzdeki dönemde de süreceğine işaret etmektedir. Ocak ve Şubat dönemlerinde gözlenen düşüşlerin ardından, Mart ayı itibariyle tedarikçilerin teslimat süresi alt endeksinin yeniden 50 referans değerinin üzerine yükselmesi, sektör temsilcilerinin tedarik zincirlerindeki aksamaların sona erdiğini göstermektedir. Sanayi sektöründe gözlenen bu toparlanmaya paralel olarak, sektöre yönelik istihdam 10 ay aradan sonra yeninden yükselişe geçmiş ve önceki aya göre 1,5 puan artarak 50,0 düzeyinde gerçekleşmiştir. Böylece mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Sanayi Endeksinde bir önceki ay gözlenen toparlanma eğilimi Mart 2019 döneminde de sürmüş, buna karşın 50 referans değerinin altındaki endeks sektördeki durağan seyrin devam ettiğine işaret etmiştir.

Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Hizmet Endeksi, 2019 yılı Mart ayında, bir önceki aya göre 3,3 puan artarak 48,7 seviyesine yükselmiştir. Hizmet sektörüne yönelik girdi alımları önceki aya göre 8,6 puan birden artarak 59,3 seviyesinde gerçekleşmiştir. Böylece sektöre yönelik girdi alımları son 7 ayın en yüksek seviyesine yükselmiştir. Girdi alımlarında gerçekleşen bu artışa bağlı olarak, sektöre ilişkin iş hacmi önceki aya göre 1,7 puan artış kaydederek 42,1 puana yükselmiştir. Bu artışa karşın sektördeki iş hacminin zayıf seyrini sürdürmesi dikkat çekmektedir. Sanayi sektöründe olduğu gibi, hizmet sektöründe de tedarikçilerin teslimat süresi alt endeksi bu dönem itibariyle yeniden 50 referans değerinin üzerine yükselmiş ve olumlu bir görünüm arz etmiştir. Bu gelişmelere bağlı olarak, hizmet sektörüne ilişkin istihdam alt endeksi önceki aya göre 3,3 puan artış kaydetmiş ve 47,1 seviyesinde gerçekleşmiştir. Böylece eşik değerin altındaki seyrini sürdürmesine karşın mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış hizmet endeksindeki toparlanmanın sürdüğü gözlenirken, takvim etkisinden arındırılmış endeksin yeniden 6 ay aradan sonra yeniden 50 puanın üzerine yükselmesi dikkat çekmektedir.

YORUM:

Yılın ilk çeyreğine ilişkin ortalaması 50 referans değerinin altında kalmış olmasına karşın, SAMEKS Bileşik Endeksinin Şubat ve Mart aylarında toparlanma sürecine girdiği gözlenmektedir. Reel sektöre ilişkin bu dönemde açıklanan resmi veriler de SAMEKS’teki toparlanmayı teyit etmiştir. Mart 2019 dönemine ait Reel Kesim Güven Endeksi, İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı ve Sektörel Güven Endekslerinde gözlenen artışlar, bu dönemde ekonomik aktivitenin önceki aya göre ivme kazandığını göstermektedir. SAMEKS’in her iki ana sektöründe de girdi alımlarında artış gözlenmesi, firmaların ekonomiye olan güvenin sürdüğüne işaret etmekte ve ekonomik aktivitedeki toparlanma sürecinin önümüzdeki dönemde de devam edeceğinin sinyalini vermektedir.