MÜSİAD EKİM AYI SAMEKS VERİLERİ AÇIKLANDI

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Ekim ayı SAMEKS verileri açıklandı. Buna göre; Ekim ayında mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, bir önceki aya göre 3,0 puan artarak 49,7 değerine yükseldi

MÜSİAD Ekim ayı SAMEKS verileri açıklandı. Buna göre; Ekim ayında mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, bir önceki aya göre 3,0 puan artarak 49,7 değerine yükseldi. Endekste gözlenen bu artışta hizmet endeksinin önceki aya göre 2,8 puan artarak 48,6 seviyesine yükselmesi etkili olurken, sanayi endeksi de 2,6 puan artarak 49,2 seviyesine yükselmiştir.

Bu dönemde her iki sektörün tüm alt endekslerinde önceki aya göre artış kaydedilirken, girdi alımlarındaki artışın sektörlerdeki toparlanmalarda başrolü oynadığı gözlenmiştir. 50 referans değerinin bir miktar altında seyretmiş olmasına karşın 49,7 puanlık seviyesiyle son 15 ayın en yüksek değerine ulaşan SAMEKS Bileşik Endeksi, reel sektöre yönelik toparlanmanın ivme kazandığına işaret etmiştir.

Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Sanayi Sektörü Endeksi, 2019 yılı Ekim ayında, bir önceki aya göre 2,6 puan artarak 49,2 seviyesine yükselmiştir. Yeni siparişlerin önceki aya göre 2,3 puan artarak ivme kazanması, bu dönemde sanayi sektörüne yönelik toparlanmada belirleyici rol oynamıştır. Yeni siparişlerde gözlenen artışa bağlı olarak girdi alımları önceki aya göre 4,8 puan artarak 53,3 seviyesine yükselmiştir.

Girdi alımlarındaki artışın yeni siparişlerdeki toparlanamadan daha hızlı gerçekleşmesi neticesinde stoklarda artış kaydedilmiş ve önceki aya göre 6,4 puan hız kazanan nihai mal stoku alt endeksi 48,6 seviyesine yükselmiştir. Bu gelişmelere bağlı olarak üretim alt endeksi önceki aya göre 1,3 puan artarak ivme kazanmış, ancak 48,2 puanla 50 referans değerinin altındaki seyrini sürdürmüştür.

Önceki aya göre nispi bir toparlanma gösteren tedarikçilerin teslimat süresi ve istihdam alt endeksleri ise sırasıyla 46,6 ve 48,7 seviyesinde gerçekleşerek 50 referans değerinin altındaki seyirlerini bu dönemde de sürdürmüştür. Bu gelişmeler neticesinde 49,2 seviyesine yükselen SAMEKS Sanayi Sektörü Endeksi, 50 referans değerinin altında kalmasına karşın son 15 ayın en yüksek seviyesine yükselmiş ve yılın son çeyreğine yönelik toparlanma sinyali vermiştir.

Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Hizmet Sektörü Endeksi, 2019 yılı Ekim ayında, bir önceki aya göre 2,8 puan artarak 48,6 seviyesine yükselmiştir. Bu dönemde önceki aya göre 4,8 puan artarak 55,0 seviyesine yükselen girdi alımları, sektördeki toparlanmada belirleyici rol oynamıştır. Önceki aya göre 1,7 puan artış kaydetmesine karşın 47,2 seviyesinde gerçekleşen iş hacmi alt endeksi, sektördeki durağan seyrin henüz tam olarak geride kalmadığına işaret etmektedir.

Tedarikçilerin teslimat süresi alt endeksinin önceki aya göre 5,2 puan artarak 50,0 seviyesine yükselmesi, sektöre ait firmaların mal ve hizmet tedariki süreçlerinde iyileşme kaydedildiğini göstermektedir. 1,5 puanlık artışına karşın 46,6 seviyesinde kalan istihdam alt endeksi ise; önceki aya göre ivme kaybetmiş olmakla birlikte, hizmet sektöründe istihdam kaybının sürdüğüne işaret etmiştir.

Böylece 2,8 puan artış kaydetmesine karşın 50 referans değerinin altındaki seyrini sürdüren SAMEKS Hizmet Sektörü Endeksi, sektördeki durgun görüntünün devam ettiğini göstermektedir.

YORUM:
Spekülatif döviz ataklarının yaşandığı 2018 yılı Ağustos döneminden beri en yüksek değerine ulaşan SAMEKS Bileşik Endeksi, 2019 yılı son çeyreği itibariyle reel sektördeki toparlanma sürecinin hızlandığına işaret etmektedir. Her iki sektöre ilişkin arındırılmamış endeksin 50 referans değerinin üzerine yükselmesi ekonomik aktivitedeki canlılığı teyit ederken, Ekim ayına ait resmi veriler de SAMEKS’i desteklemektedir. Bu dönemde İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı, Reel Kesim Güven Endeksi ve Sektörel Güven Endekslerinin artış kaydetmesi, dengelenme sürecindeki Türkiye ekonomisinde yeniden pozitif büyüme sürecine girildiğinin sinyalini vermektedir.