MÜSİAD ARALIK AYI SAMEKS VERİLERİ AÇIKLANDI

2019 yılı Aralık ayında mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, bir önceki aya göre 1,2 puan artarak 52,3 değerine yükselmiştir.  

Aralık ayında endekste gözlenen artışta sanayi sektörü endeksinin önceki aya göre 7,9 puan artarak 54,3 seviyesine yükselmesi etkili olurken, hizmet sektörü endeksi de 51,5 seviyesinde gerçekleşerek artışını sürdürmüştür. 
Sanayi sektöründe gözlenen artışta yeni siparişlerin ivme kazanması belirleyici olurken, hizmet sektörüne ilişkin girdi alımlarındaki olumlu görünüm bu dönemde de devam etmiştir. Böylece 50 referans değeri üzerindeki seyrini sürdüren mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi; Ekim ve Kasım aylarındaki olumlu görünümünü Aralık ayında da sürdürmüş ve yılın son çeyreğinde Türkiye ekonomisine ilişkin pozitif sinyaller vermeye devam etmiştir. 
 
Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi 
 

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Sanayi Sektörü Endeksi, 2019 yılı Aralık ayında, bir önceki aya göre 7,9 puan artarak 54,3 seviyesine yükselmiştir.  Yeni siparişlerin önceki aya göre 8,3 puan birden artması, bu dönemde sanayi sektörüne yönelik toparlanmada belirleyici rol oynamıştır. Yeni siparişlerde gözlenen hareketlenmeye bağlı olarak, girdi alımları önceki aya göre 16,8 puan artarak 62,6 seviyesine yükselmiştir.  Bu gelişmelere bağlı olarak üretim alt endeksi önceki aya göre 9,8 puan artarak 52,6 seviyesine yükselmiş ve 50 referans değerinin üzerine yükselmiştir. Sektöre ilişkin nihai mal stokunun azalışını sürdürdüğü Aralık ayında, tedarikçilerin teslimat süresi alt endeksi ise 54,1 seviyesine gerçekleşmiş ve olumlu görünümünü sürdürmüştür. Bu dönemde sanayi sektöründe faaliyet gösteren firmaların işgücü talepleri artarak devam etmiş ve istihdam alt endeksinin önceki aya göre 1,9 puan artarak 52,3 seviyesine yükselmiştir. Bu gelişmeler neticesinde 54,3 seviyesine yükselen SAMEKS Sanayi Sektörü Endeksi, Temmuz 2018 döneminden beri ilk kez 50 referans değerinin üzerinde gerçekleşmiş ve ekonomik aktivitedeki toparlanmanın hızlandığına işaret etmiştir. 
 
Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi 
 

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Hizmet Sektörü Endeksi, 2019 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 1,4 puan azalarak 51,5 seviyesine gerilemiştir.  Bu dönemde önceki aya göre 0,5 puan artış kaydederek 55,6 seviyesinde gerçekleşen girdi alımları alt endeksi, hizmet sektörü endeksinin 50 referans değerinin üzerindeki seyrinde belirleyici rol oynamıştır.  Girdi alımlarındaki olumlu seyrin sürmesine karşın, iş hacmi alt endeksi önceki aya göre 3,4 puan birden azalarak 49,9 seviyesine gerilemiş ve olumsuz bir görünüm arz etmiştir.  Bu dönemde, girdi alımlarındaki artışa karşın iş hacminin durgun bir tablo sunması, nihai mal stokunda artışa neden olmuş ve söz konusu alt endeks 51,3 puana yükselmiştir.   Önceki aya göre 0,6 puan azalarak 50,4 seviyesine gerileyen istihdam alt endeksi, bu azalışa karşın referans değerin üzerinde yer almış ve sektöre ilişkin istihdamda artış sinyali vermiştir.  Böylece SAMEKS Hizmet Sektörü Endeksi Kasım ayında başlayan artışını bu dönemde de sürdürmüş ve 50 referans değerinin üzerinde yer alarak sektördeki canlılığa işaret etmiştir. 
 
YORUM: 
 

52,3 puana yükselerek ekonomik aktivitedeki canlılığın artarak sürdüğüne işaret eden SAMEKS Bileşik Endeksi, reel sektöre yönelik olumlu görünümü desteklemektedir. Böylece son 1,5 yılın en yüksek seviyesine işaret eden endeks değeri; 51,2 puanlık son çeyrek ortalamasıyla, Türkiye ekonomisini bu döneme ilişkin pozitif büyüme beklentilerini teyit etmektedir. Bu dönemde sanayi sektörü endeksinin (Ağustos 2018 döneminde yaşanan kur ataklarının ardından ilk kez) 50 referans değerinin üzerine yükselmesi dikkat çekerken; önceki aya kıyasla artış hızı düşmesine karşın, hizmet sektörü endeksi de ekonomideki toparlanma sürecinin sürdüğüne işaret etmiştir. Aralık ayında reel sektöre yönelik açıklanan resmi veriler de (İmalat Sanayi Kapasite Kullanımı ve Reel Kesim Güven Endeksi) SAMEKS’in yansıttığı olumlu görünümü doğrularken, Türkiye ekonomisinin yukarı yönlü seyrinin 2020 yılının ilk çeyreğinde de süreceği tahmin edilmektedir.