MÜSİAD ŞUBAT AYI SAMEKS VERİLERİ AÇIKLANDI

2020 yılı Şubat ayında mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak 51,3 değerine gerilemiştir.  
 
Şubat ayında endekste gözlenen bu azalışta sanayi sektörü endeksinin önceki aya göre 5,8 puan azalarak 51,2 seviyesine gerilemesi etkili olurken, hizmet sektörü endeksi ise 1,0 puanlık artışla 51,4 seviyesine yükselmiş ve Bileşik Endekste gözlenen ivme kaybını sınırlandırmıştır. 
 
 Hizmet sektöründe gözlenen artışta girdi alımlarının ivme kazanması belirleyici olurken; sanayi sektöründeki ivme kaybında ise yeni siparişlerin artış hızının düşmesi dikkat çekmektedir.    Önceki aya göre hız kaybetmiş olmasına karşın 50 referans değeri üzerindeki seyri devam eden mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi; reel sektöre yönelik olumlu görünümünü 2020 yılı Şubat döneminde de sürdürmüştür. 
 
Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi 
 
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Sanayi Sektörü Endeksi, 2020 yılı Şubat ayında, bir önceki aya göre 5,8 puan azalarak 51,2 seviyesine gerilemiştir.  Yeni siparişlerin önceki aya göre 7,1 puan birden azalarak 50,0 seviyesine gerilemesi, bu dönemde sanayi sektörüne yönelik ivme kaybında belirleyici rol oynamıştır. Yeni siparişlerde gözlenen yavaşlamaya bağlı olarak, girdi alımları önceki aya göre 5,6 puan azalarak 57,8 seviyesine gerilemiştir.  Bu gelişmelere bağlı olarak üretim alt endeksi önceki aya göre 8,3 puan azalarak 50,8 seviyesine gerilemiştir. Sektöre ilişkin nihai mal stokunun azalışı Şubat ayında da devam ederken, tedarikçilerin teslimat süresi alt endeksi ise 50,4 seviyesinde gerçekleşmiş ve olumlu görünümünü sürdürmüştür. Bu dönemde sanayi sektöründe faaliyet gösteren firmaların işgücü talepleri hızlı bir şekilde azalmış ve istihdam alt endeksi önceki aya göre 6,7 puan azalarak 49,0 seviyesine gerilemiştir. Bu gelişmeler neticesinde 51,2 seviyesine gerileyen SAMEKS Sanayi Sektörü Endeksi, söz konusu ivme kaybına karşın 50 referans değeri üzerindeki seyrini sürdürmüş ve geçtiğimiz yılın Aralık ayında başlayan artış eğilimini sürdürmüştür. 
 
Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi 
 
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Hizmet Sektörü Endeksi, 2020 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 1,0 puan artarak 51,4 seviyesine yükselmiştir.  Bu dönemde önceki aya göre 6,0 puan artarak 59,9 seviyesine yükselen girdi alımları alt endeksi, hizmet sektörü endeksinin ivme kazanmasında belirleyici rol oynamıştır.  Girdi alımlarındaki artışa karşın iş hacminin 0,1 puan azalarak 49,4 puana gerilemesi, bu dönemde nihai mal stokunda artışa neden olmuştur. Bir önceki dönemde 50 referans değerinin altına gerileyen nihai mal stoku alt endeksi, Şubat ayında 5,6 puan artarak 51,3 seviyesine yükselmiştir.  Önceki aya göre 0,3 puan azalarak 47,6 seviyesine gerileyen istihdam alt endeksi ise sektöre yönelik istihdam kaybı sinyalini sürdürmüştür. Böylece, önceki aya göre 1,0 puan artış kaydeden SAMEKS Hizmet Sektörü Endeksi, Kasım 2019 döneminde başlayan toparlanma eğilimini 2020 yılı Şubat ayında da sürdürmüştür. 
 
YORUM: 
 
Şubat 2020 döneminde de 50 referans değeri üzerindeki seyrini sürdüren SAMEKS Bileşik Endeksi, reel sektöre yönelik olumlu seyrin üst üste 5’inci aya taşındığına işaret etmektedir. Bu dönemde hem hizmet hem de sanayi sektörünün pozitif yöndeki genel görünümünü sürdürdüğü gözlenirken, yılın ilk çeyreğine yönelik ekonomik büyüme sinyalleri olumlu seyretmektedir. Buna karşın, her iki sektörde istihdam alt endeksinin 50 referans değeri altındaki görünümü, ekonomik aktivitedeki toparlanmanın işgücü piyasalarına henüz tam anlamıyla yansımadığına işaret etmektedir. T.C. Merkez Bankasının Şubat ayına ilişkin açıkladığı Reel Kesim Güven Endeksi ve İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranında gözlenen artışlar da SAMEKS’teki olumlu görünümü teyit etmektedir. Ekonomik aktivitede toparlanma eğiliminin devam etmesi ve cari dengenin önümüzdeki dönemde de ılımlı bir seyir izlemesi beklentilerine paralel olarak, reel sektöre yönelik pozitif görünümün Mart 2020 döneminde de süreceğini tahmin edebiliriz.