İŞKUR İL MÜDÜRLÜKLERİ ve HİZMET MERKEZLERİNE ELEKRONİK ORTAMDA KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURULARI BAŞLADI

Koronavirüs salgınına yönelik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ekonomik önlemler arasında en önemli uygulamalardan biri olan “Kısa Çalışma Ödeneği” ile ilgili başvuruların elektronik ortamda alınmasına başlandı.

Koronavirüsten olumsuz etkilenen ve bu sebeple kısa çalışma uygulamasından yararlanmak isteyen işverenler, İŞKUR İl Müdürlükleri ve Hizmet Merkezlerine özel olarak oluşturulan elektronik posta adresleri aracılığıyla 23.03.2020 tarihinden itibaren gerekli belgeleri göndererek başvurularını gerçekleştirebilecek.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği(MÜSİAD)nin konuyla ilgili üyelerine yaptığı duyuru ve ilgili başvuru belgeleriyle ilgili linki aşağıda bulabilirsiniz.

ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURULARI ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILMAYA BAŞLANDI
Kısa Çalışma Ödeneği ile ilgili başvurular bağlı olunan İŞKUR İl Müdürlüğüne 23.03.2020 tarihinden itibaren e-posta ile yapılmaktadır.
Koronavirüsten olumsuz etkilenen ve bu sebeple kısa çalışma uygulamasından yararlanmak isteyen işverenler, İŞKUR İl Müdürlükleri ve Hizmet Merkezlerine özel olarak oluşturulan elektronik posta adresleri aracılığıyla gerekli belgeleri göndererek başvurularını gerçekleştirebilmektedir.

BAŞVURU SÜRECİ
Kısa çalışmaya genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz ve zorlayıcı sebeplerle başvurulabilmektedir. Koronavirüs nedeniyle “dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel zorlayıcı sebep” gerekçeli kısa çalışma başvurularının yapılabilmesi için karar alınmıştır. Dolayısıyla başvuru formunda bu neden işaretlenmelidir.

Koronavirüsten olumsuz etkilendiği gerekçesiyle kısa çalışma talep eden işverenler, buna ilişkin kanıtlarla birlikte Kısa Çalışma Talep Formu ile kısa çalışma yaptırılacak işçilere ilişkin bilgileri içeren listeyi bağlı bulundukları İŞKUR biriminin elektronik posta adresine, elektronik posta göndermek suretiyle kısa çalışmaya başvuru yapabilmektedir.

Koronavirüsten olumsuz etkilenildiğine dayanak teşkil eden belgelerin başvuruya eklenmesi önem taşımaktadır.

DEĞERLENDİRME
Mevcut durumda kısa çalışma uygulaması kararı uyarınca yapılacak uygunluk tespiti incelemelerinde aşağıdaki hususlar dikkate alınmaktadır.

“Tüm incelemeler mahalline gidilmeksizin Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında veya Grup Başkanlıklarında sadece ilgili başvuru evrakı ve ekleri üzerinden ve tespit tutanağı düzenlenmeksizin gerçekleştirilecektir.
İnceleme sürecinde başvuru evraklarında eksiklik olduğunun değerlendirilmesi halinde, ivedilikle işverenler ile irtibata geçilerek, söz konusu eksik evrakların elektronik ortamda intikal ettirilmesi istenecek ve inceleme evrak bazında ivedilikle tamamlanacaktır.
Cumhurbaşkanlığı, Bakanlıklar veya ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından faaliyeti durdurulan işyerleri ile ilgili olarak yapılan uygunluk tespiti incelemelerinde, işyerlerinin sadece bu kapsamda olup olmadığına ilişkin belgeler yeterli olacaktır.
İşverenlerin yönetimsel kararları çerçevesinde faaliyeti durdurulan veya azaltılan işyerleri ile ilgili olarak yapılan uygunluk tespiti incelemelerinde ise, durumu ortaya koyacak ilgili belgeler yeterli olacaktır.
Uygunluk tespitine ilişkin olarak T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Müfettişlerince rapor niteliğinde yazı düzenlenecektir. Söz konusu yazı ve ekleri, İŞKUR İl Müdürlüklerine Kep adresi üzerinden elektronik ortamda gönderilecek olup ıslak imzalı hali ise işyerlerinin dosyasında muhafaza edilmek üzere bilahare gönderilecektir.
Cumhurbaşkanlığı, Bakanlıklar veya ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından faaliyeti durdurulan işyerleri ile ilgili olarak yapılan uygunluk tespiti işlemi, Kanunda düzenlenen asgari ve azami süreler ile birlikte, idari tasarrufun süresi ile sınırlı olup idari tasarrufun sona ermesi ile kısa çalışma uygulaması da kendiliğinden sona ereceği dikkate alınmalıdır”. 

İLGİLİ FORMLAR VE E-POSTA ADRESLERİ
 Kısa çalışma talep formu
 Kısa çalışma yaptırılacak işçilere ilişkin bilgileri içeren liste
 Kısa çalışma başvurularında kullanılacak elektronik posta adresleri

İlgili kaynak ve güncel bilgi için; https://www.iskur.gov.tr/isveren/kisa-calisma-odenegi/