KORONAVİRÜS SALGINININ ETKİLERİNE KARŞI BAZI KANUNLARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK TBMM’DE KABUL EDİLDİ

COVID-19 salgınının önlenmesi ve etkilerinin azaltılması amacıyla sosyal ve ekonomik hayata ilişkin önlemler kapsamında, “Koronavirüs (Kovid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik” Kanunu TBMM’de kabul edildi.

“COVID-19 salgınının önlenmesi ve etkilerinin azaltılması amacıyla sosyal ve ekonomik hayata ilişkin önlemler kapsamında, “Koronavirüs (Kovid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik” Kanunu TBMM’de kabul edilmiştir. Kanunda yer alan ve sanayi sektörümüzü ilgilendiren bazı değişiklikler aşağıdaki şekildedir:

-İş sözleşmeleri ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık halleri dışında 3 ay süreyle işveren tarafından feshedilemeyecektir.

-Ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan veya işten çıkarıldığında işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçilere günlük 39,24 TL nakdi ücret desteği sağlanmaktadır.

-Bu ücret desteğinden yararlananlardan 5510 sayılı yasaya göre genel sağlık sigortalısı veya genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi kapsamına girmeyenler genel sağlık sigortalısı sayılacak ve sigorta primleri işsizlik fonundan karşılanacaktır.

-Kısa çalışma ödeneğinde müfettiş inceleme şartı kaldırılarak süreç hızlandırılmaktadır.

-Faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerimizin yıllık ilan ve reklam vergileri ile yıllık çevre temizlik vergilerinin, faaliyetlerin durduğu veya faaliyette bulunulamadığı döneme isabet eden kısımları alınmayacaktır.

-Şirket kaynaklarının nakit kar dağıtımı yapılmak suretiyle azaltılmaması, şirketlerin özkaynak yapılarının korunması ve ilave finansman ihtiyacının doğmaması amacıyla 30.09.2020 tarihine kadar yapılacak kar dağıtımları sınırlandırılmaktadır.

-Hazine ve Maliye Bakanı'nın, kredi garanti kurumlarına nakit kaynak aktarma veya özel tertip DİBS ihraç etme yetkisi, 25 milyar liradan 35 milyar liraya yükseltilmektedir.

-TEDAŞ’ın elektrik tüketiminden kaynaklanan alacakları yapılandırılmaktadır.

-Konutların ve faaliyetleri durdurulan işyerlerinin su faturası borçlarının, belediyeler tarafından 3 ay süreyle ertelenebilmesine imkân tanınmaktadır.

-TOBB, kooperatifler, dernekler ve tarımsal üretici birlikleri gibi çeşitli kuruluşların genel kurul toplantılarının ertelenmekte ve bu süre içerisinde mevcut organların görev, yetki ve sorumluluklarının devamı sağlanmaktadır.

-Ar-Ge ve tasarım merkezleri ile teknoloji geliştirme bölgelerinde yürütülen faaliyetler geçici süreyle bölge dışından da yürütülebilecektir.”