İHRACI YASAK VE ÖN İZNE BAĞLI MALLARA İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Ticaret Bakanlığı 'İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair bir tebliğ yayınladı.  Tebliğ, 2 Mayıs 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

“Ticaret Bakanlığı'nın 'İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i 2 Mayıs 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Buna göre, Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen ventilatör, ecmo, oksijen konsantörü, ventilatör sarfları, hasta devreleri, kanül, entübasyon tüpleri ve yoğun bakım monitörleri ihracatında Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan ön izin alınması uygulamasına son verilmiştir.

Ayrıca, 2 Mayıs 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Ticaret Bakanlığı'nın 'İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ'i de yürürlüğe girmiştir.

Buna göre, etil alkol, kolonya, dezenfektan ve hidrojen peroksit kayıt ve izin olmaksızın ihraç edilebilecektir.

İlgili tebliğlere aşağıdaki bağlantılardan ulaşılabilmektedir.”

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/05/20200502-5.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/05/20200502-4.htm