KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ VE NAKDİ YARDIM DESTEĞİ, YENİ BİR BAŞVURUYA GEREK DUYULMAKSIZIN AYNI KİŞİLER VE ŞARTLARDA 1 AY DAHA UZATILDI

Covid-19 nedeniyle 30.06.2020 tarihine kadar kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan iş yerleri için Kısa Çalışma Ödeneği’nin süresi yeni bir başvuruya gerek duyulmaksızın aynı kişiler ve şartlar doğrultusunda 1 bir ay daha uzatıldı. Cumhurbaşkanı kararı ile Kısa Çalışma Uygulama esasları ve başvuru süreci ile ilgili detaylar 30 Haziran Tarih ve 31171 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı.

“Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması hakkında Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun ek 2'nci maddesi ile geçici 23'üncü maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde;

-Covid-19 nedeniyle 30 Haziran 2020 tarihine kadar kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, yeni bir başvuru ve uygunluk tespiti yapılmasına gerek bulunmaksızın,
-Daha önce kısa çalışmadan yararlanan aynı işçiler için ve aynı şartları aşmamak kaydıyla,
-Bu kararın yayımlanma tarihi öncesinde kısa çalışma uygulaması biten iş yerleri bakımından 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren,
-Bu kararın yayımlandığı tarihte kısa çalışma uygulaması devam eden iş yerleri bakımından ise kısa çalışma bitiş tarihinden başlamak üzere bir ay uzatılmıştır.
-Karar hükmüne göre, dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan ödemeler, başlangıçta belirlenen işsizlik ödeneği süresinden düşülmeyecektir.
-4857 sayılı İş Kanunu’nun geçici 10. maddesiyle düzenlenen her türlü iş veya hizmet sözleşmesinin üç ay süreyle işveren tarafından feshedilememesine ilişkin süreler bir ay uzatılmıştır. İşveren tarafından çalışanların üç ay süreyle kısmen veya tamamen ücretsiz izine çıkarılması uygulaması da bir ay süreyle uzatılmıştır.”

Karar Sayısı: 2706
Karar Sayısı: 2707