COVID-19 NEDENİYLE KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KANUNU (KVKK) KAPSAMINDA VERİ SORUMLULARI SİCİLİNE (VERBİS) KAYIT SÜRELERİ UZATILDI

COVİD-19 nedeniyle yaşanan olağanüstü koşullara bağlı olarak veri sorumlularınca kişisel veri işleme envanteri hazırlama çalışmalarının yapılamadığı ve Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünün süresinde yerine getirilemediğini göz önünde bulunduran Kişisel Verileri Koruma Kurumu, VERBİS’e son kayıt sürelerini uzattı.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 23/06/2020 tarihli ve 2020/482 sayılı Kararı ile;

-Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının

Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 30.09.2020 tarihine,

-Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilançosu 25 milyon TL’ den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının

Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.03.2021 tarihine,

-Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.03.2021 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir.”