GENEL BAŞKANIMIZ KAAN'IN YENİ EKONOMİ PROGRAMI DEĞERLENDİRMELERİ

Genel Başkanımız Abdurrahman Kaan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "Yeni Dengelenme, Yeni Normal, Yeni Ekonomi” ana temasıyla hazırlanan Yeni Ekonomi Programı (2021-2023) (YEP)'e yönelik açıklamalarını değerlendirdi.

Başkan Kaan şunları söyledi:

"Salgın süreci öncesinde yüzde 5 büyüme hedeflediğimiz bir dönem olan 2020 yılı için, bugün geldiğimiz aşamada yüzde 0,3’lük bir büyüme hedefinden söz edebiliyoruz. Bir önceki YEP’te yüzde 8,5 olarak hedeflenen yılsonu enflasyon oranının yüzde 10,5 olarak güncellenmesini de aynı zaviyeden değerlendirebiliriz. Bizim kanaatimize göre bu revizeler, Türkiye ekonomisi adına kesinlikle birer başarısızlık göstergesi değil; makul ve piyasa gerçekleriyle örtüşen değişimlerdir. Yılın ikinci çeyreğinde ortalama daralma hızları yüzde 12,5 olan G20 ülkeleri içinde Türkiye, yüzde 9,9’luk daralma ile pozitif ayrışmıştı.

2020 yılında ekonomik büyüme oranının YEP’te öngörüldüğü şekilde hafif pozitif çıkması makul bir senaryodur. Böylece 2021’de Türkiye ekonomisinin baz etkisinden dolayı yüzde 5,8’lik hedefin çok uzağına düşmeyeceği tahmin edebiliriz. Bununla birlikte, devam eden dönemde ekonomik büyümenin yüzde 5 düzeyinde gerçekleşebilmesi için hem ekonomik etkinliğin ve verimliliğin artması gerekiyor.

Küresel salgından olumlu ya da olumsuz etkilenen bütün sektörlerin çeşitlendirilmesi ve kriz dönemlerinde sürdürülebilirliğinin sağlanması gerekecektir. Aynı zamanda salgın sürecinde ortaya çıkan birçok tehdidi geçici olarak değerlendirilmeli, bu tehditlerden ziyade salgın sonrası dönem için gelişme potansiyeli yüksek sektörlere odaklanmalıyız.

Burada öncelik emek ve hammadde konusunda gelişiyor. Türkiye'nin hammadde alanında daha gayretli olması halinde ihracatı ciddi anlamda artıracağına inanıyoruz. Bununla birlikte ülkemizde yapılan teşviklerle elde edilen kazanımların yatırıma dönüştürülmesi ve hızla üretime geçilmesi durumunda ithalatın azalacağı ve bu kapsamda ihracatın olumlu yönde seyredeceği öngörülüyor. 

MÜSİAD olarak yatırım, üretim ve ticaretin senkronizasyonu için oluşturulacak ve oluşturulan programları destekliyoruz. Gelişmeler doğrultusunda KOBİ'lerin kuluçka merkezlerine yönlendirilmesi ve yeni üretim merkezleri kurma çalışmalarımız ile üretime önemli katkı sağlamayı hedefliyoruz.

Sorunların doğru bir şekilde tespit edildiği ve gerçekçi tedbirlerin ortaya konulduğunu gördüğümüz 2021-2023 dönemi Yeni Ekonomi Programı, ülkemizi 2023’e hazırlayacak bir yol haritası niteliğindedir. Program kapsamında yer alan büyüme, finansal istikrar, işsizlik, cari denge, enflasyon ve bütçe dengesi hedefleri ve bu hedeflere yönelik uygulanacak birbiriyle uyumlu para ve maliye politikalarıyla ekonominin yeniden güçlü büyüme dönemine gireceğini ve Türkiye'yi 100. yılına yönelik hedeflerine yaklaştıracağını ifade edebiliriz."