MÜSİAD KASIM 2020 SAMEKS VERİLERİ AÇIKLANDI

2020 yılı Kasım ayında mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak 49,0 değerine gerilemiştir.

Endekste gerçekleşen hız kaybında sanayi sektörü endeksinin önceki aya göre 2,0 puan azalarak 46,3 seviyesine gerilemesi etkili olmuştur. Hizmet sektörü endeksi ise önceki aya göre 1,9 puan artarak 50,4 seviyesine yükselmiş ve Bileşik Endekste gözlenen ivme kaybını sınırlandırmıştır.

Bu dönemde sanayi sektörü endeksinde gözlenen gerilemede yeni siparişler ve girdi alımlarında gözlenen azalmalar etkili olurken, hizmet sektörü endeksinde ise girdi alımlarının ciddi bir şekilde artış kaydetmesine karşın iş hacmindeki durgunluğun sürdüğü görülmektedir.

Bu gelişmeler neticesinde önceki aya göre 0,5 puan azalarak 49,0 seviyesine gerileyen mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi’nin geçtiğimiz ay başlayan düşüşü Kasım ayında da sürmüştür.

Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Sanayi Sektörü Endeksi, 2020 yılı Kasım ayında, bir önceki aya göre 2,0 puan azalarak 46,3 seviyesine gerilemiştir.

Bu dönemde yeni siparişlerin durgun seyrini sürdürdüğü gözlenirken, söz konusu alt endeks önceki aya göre 2,5 puan azalarak 41,8 seviyesine gerilemiştir.

Normalleşme sürecinin başladığı Haziran ayından itibaren artış kaydettiği gözlenen girdi alımları, Kasım ayında önceki aya göre 11,8 puan azalarak 43,7 seviyesine gerilemiştir.

Bir önceki aya göre 3,0 puan artış kaydetmiş olmasına karşın 47,3 seviyesinde kalan üretim alt endeksi de Kasım ayında sanayi sektörüne ilişkin olumsuz bir görünüm arz etmiştir.

Üretimin ve girdi alımlarının durgun olduğu bu dönemde firmaların stoktan tüketime yöneldiği dikkat çekerken, bu bağlamda nihai mal stoku alt endeksi 7,8 puan azalarak 45,6 seviyesine gerilemiştir.

Tedarikçilerin teslimat süresi alt endeksinin 2,2 puan artarak 55,2 seviyesine yükselmesi ise firmaların mal ve hizmet tedarik süreçlerine yönelik toparlanmanın sürdüğüne işaret etmektedir.

Önceki aya göre 3,7 puan azalmasına karşın 52,4 seviyesinde gerçekleşen istihdam alt endeksi de sanayi sektörüne yönelik işe alımlardaki hareketliliğin devam ettiğine işaret etmiştir.

Bu gelişmeler neticesinde 46,3 seviyesinde gerçekleşen SAMEKS Sanayi Sektörü Endeksi, yılın son çeyreğine yönelik durağan bir görüntü vermeye devam etmiştir.

Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Hizmet Sektörü Endeksi, 2020 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 1,9 puan artarak 50,4 seviyesine yükselmiştir.

Endekste gözlenen bu artışta önceki aya göre girdi alımlarının 6,9 puan birden artarak 65,2 seviyesine yükselmesi etkili olmuştur.

Sektöre yönelik nihai mal stoku alt endeksi ise önceki aya göre 1,6 puan artarak 42,3 seviyesine yükselmiş, ancak 50 referans değerinin altındaki seyrini sürdürmüştür.

Sanayi sektörüne benzer şekilde, hizmet sektöründe de tedarikçilerin teslimat süresi toparlanmaya devam etmiş ve 1,6 puan artarak 58,7 seviyesine yükselmiştir.

Hizmet sektörüne yönelik istihdam alt endeksi ise önceki aya göre 7,2 puan birden artarak 52,5 seviyesine yükselmiş ve bu dönemde ciddi bir ivme kazanmıştır.

Bu gelişmeler neticesinde sektöre yönelik iş hacmi 2,1 puan azalarak 40,0 seviyesine gerilemiş ve durağan görüntüsünü Kasım ayında da sürdürmüştür.

Böylece önceki aya göre 1,9 puan artarak 50,4 seviyesine yükselen SAMEKS Hizmet Sektörü Endeksi, yılın son çeyreğine yönelik olumlu bir görünüm arz etmiştir.

YORUM:

Temmuz, Ağustos ve Eylül dönemlerini 50 referans değerinin üzerinde geçirerek reel sektöre yönelik toparlanmaya işaret eden SAMEKS, Ekim ayından sonra Kasım ayında da referans değerin altında kalarak yılın son çeyreğine yönelik durgunluğa işaret etmiştir. Bu dönemde sanayi sektörüne yönelik ivme kaybının devam ettiği gözlenirken, hizmetler sektöründe ise 3 aylık durağan görüntü sona ermiş ve ibre yeniden pozitife dönmüştür. Bu bağlamda yılın üçüncü çeyreği boyunca 50 referans değeri üzerinde seyrettikten sonra üst üste iki ay gerileyen SAMEKS Bileşik Endeksi’nin son çeyrek performansında, Aralık ayına ilişkin sanayi sektörü verileri etkili olacaktır.