MÜSİAD 2021 ŞUBAT AYI SAMEKS VERİLERİ AÇIKLANDI    

2021 yılı Şubat ayında mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, bir önceki aya göre 3,8 puan azalarak 51,8 değerine gerilemiştir.

Endekste gözlenen bu azalışta hizmet sektörü endeksinin önceki aya göre 4,9 puan azalarak 51,9 seviyesine gerilemesi etkili olurken, sanayi sektörü endeksi de önceki aya göre 1,8 puan azalarak 51,9 seviyesine gerilemiştir.

Hizmet sektörü endeksinde gözlenen ivme kaybında girdi alımlarının artış hızının azalmasına bağlı olarak iş hacminin daralması etkili olurken; sanayide ise yeni siparişlerin azalmasıyla üretimin 2 ay aradan sonra yeniden referans değerinin altına düştüğü gözlenmiştir.

Böylece 3,8 puan azalarak 51,8 seviyesine gerileyen mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi; ekonomik aktivitenin bir önceki aya göre ivme kaybettiğini göstermiş, buna karşın 50 referans değerinin üzerindeki seyrini sürdürerek reel sektördeki canlı görünümün devam ettiğine işaret etmiştir.

Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi, 2021 yılı Şubat ayında, bir önceki aya göre 1,8 puan azalarak 51,9 seviyesine gerilemiştir.

Yeni siparişlerin önceki aya göre 2,4 puan düşerek 48,2 seviyesine gerilemesi, bu dönemde sanayi sektöründe gözlenen daralmada belirleyici rol oynamıştır.

Buna bağlı olarak sektör genelinde üretim sert bir şekilde gerilemiş ve önceki aya göre 9,4 puan düşüş kaydederek 48,7 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Yeni siparişlerdeki gerilemeye karşın girdi alımlarının 4,3 puan artış kaydederek 58,6 puanlık güçlü seviyesi, sektör temsilcilerinin gelecek döneme yönelik olumlu beklentilerine işaret etmiştir.

Satın alımlardaki artış ve yeni siparişlerdeki düşüşe bağlı olarak nihai mal stokunda nispi bir toparlanma kaydedilmiş ve söz konusu alt endeks 2,9 puan artarak 47,7 seviyesine yükselmiştir.

Bu dönemde istihdam alt endeksinin 4,6 puan artış kaydederek 63,0 seviyesine yükselmesi, sektör genelinde emek talebinin toparlanma eğiliminin sürdüğüne işaret etmiştir.

Böylece önceki aya göre 1,8 ivme kaybetmesine karşın 51,9 puanla referans değerin üzerinde seyreden Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi, Aralık ve Ocak döneminde olduğu gibi sanayide çarkların dönmeye devam ettiğine işaret etmektedir.

Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Hizmet Sektörü Endeksi, 2021 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 4,9 puan azalarak 51,9 seviyesine gerilemiştir.

Girdi alımlarının 7,0 puan birden düşerek 62,5 seviyesine gerilemesi, bu dönemde sektör genelindeki durağan görüntünün belirleyicisi olmuştur.

Hizmet sektörüne ilişkin iş hacmi önceki aya göre 3,5 puan gerileme kaydederek 46,9 seviyesinde gerçekleşmiş ve zayıf bir görünüm arz etmiştir.

Önceki aya göre 7,7 puan birden azalarak 48,9 seviyesine gerileyen tedarikçilerin teslimat süresi alt endeksi, pandemi koşullarının firmaların tedarik süreçlerini ciddi bir şekilde olumsuz etkilediğine işaret etmektedir.

0,3 puan artış kaydederek 57,3 seviyesine yükselen istihdam alt endeksi ise hizmet sektörüne ilişkin emek talebinin olumlu seyrinin sürdüğünü göstermiştir. 

Böylece önceki aya göre 4,9 puan azalarak 51,9 seviyesine gerileyen Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi 50 referans değeri üzerindeki seyrini sürdürmüş, buna karşın 3 ay aradan sonra ilk kez ivme kaybına işaret etmiştir.

YORUM:

Şubat ayında 51,8 seviyesinde gerçekleşen mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksinin 50 referans değeri üzerindeki seyri üst üste üçüncü ayına ulaşmıştır. Buna karşın hem sanayi hem de hizmet sektöründe önceki aya göre artış hızının düşmesi, reel sektördeki toparlanmanın bu dönemde ivme kaybettiğine işaret etmektedir. Buna karşın girdi alımları ve istihdam alt endeksleri her iki sektörde de olumlu görünümünü sürdürmüş ve reel sektörün gelecek döneme yönelik olumlu beklentilerine işaret etmiştir. Söz konusu dönemde T.C. Merkez Bankası tarafından açıklanan İmalat Sanayi Kapasite Kullanımında gözlenen azalış SAMEKS Sanayi Sektörü Endeksinde gerçekleşen ivme kaybını, Reel Kesim Güven Endeksinde gözlenen artış ise firmaların gelecek döneme ilişkin olumlu beklentilerini teyit etmiştir.